Uppslagsord märkta med sannolikhetsteori

Klassisk sannolikhetsdefinition

Den klassiska sannolikhetsdefinitionen säger att sannolikheten för en händelse är lika med kvoten mellan antalet gynnsamma utfall och antalet möjliga utfall. Sannolikheten för händelsen E kan således betecknas:     Den klassiska sannolikhetsdefinitionen gäller bara om utfallen är fördelade enligt en likformig sannolikhetsfördelning, det vill säga att sannolikheten är lika stor för samtliga utfall.