Uppslagsord märkta med fel

Täckningsfel

Täckningsfel är fel i statistiska undersökningar som beror på att ram- och målpopulationen inte överensstämmer. Målpopulation är den totala samlingen enheter som är intressanta att observera i en undersökning, medan rampopulation är de enheter vi har en förteckning över. Täckningsfel beror med andra ord på att ramen inte återger den faktiska populationen på ett korrekt […]