Variationsvidd

Se variationsbredd.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/variationsvidd/ den 2019-04-23.