Variationsbredd

Differensen mellan det högsta och lägsta värdet i ett material.

Variationsbredd, eller variationsvidd (engelska: range), är ett spridningsmått som utgörs av skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet i en dataserie. Med värdena { 2, 5, 6, 7, 7, 9, 2, 10 } blir således variationsbredden 8, eftersom det är differensen mellan det högsta (10) och lägsta (2) värdet i serien.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/variationsbredd/ den 2019-09-12.

    Senast uppdaterad 3 december, 2018