Variationsbredd

Differensen mellan det högsta och lägsta värdet i ett material.

Variationsbredd, eller variationsvidd (engelska: range), är ett spridningsmått som utgörs av skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet i en dataserie. Med värdena { 2, 5, 6, 7, 7, 9, 2, 10 } blir således variationsbredden 8, eftersom det är differensen mellan det högsta (10) och lägsta (2) värdet i serien.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Variationsbredd. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/variationsbredd/