Variabel

I statistiska sammanhang är en variabel en egenskap som kan anta olika värden hos de undersökta enheterna. En typisk demografisk undersökning får fungera som ett exempel. Där utgörs enheterna av personer, som kan ha egenskaper så som ålder, kön, inkomst, civilstånd och så vidare. Dessa egenskaper kallas för variabler. Det värde som en enhet (en person i det här exemplet) har på en viss variabel brukar kallas för variabelvärde. Ett möjligt värde på variabeln ”civilstånd” är exempelvis ”gift”. Vilka variabler som bör finnas med i en statistisk analys beror på vilka enheter som undersöks och vilka frågor analysen är tänkt att besvara. I tabellen nedan presenteras ytterligare exempel på variabler.

EnheterExempel på variabler
PersonerLängd, vikt, attityder/värderingar, födelseår, utbildning, yrke.
LänderFolkmängd, area, statsskick, BNP, pressfrihetsindex.
TV-programAntal tittare, genre, talat språk, sändningstid, längd i minuter.

 

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/variabel/ den 2019-09-13.

    Senast uppdaterad 28 augusti, 2018