Täckningsfel

Täckningsfel är fel i statistiska undersökningar som beror på att ram- och målpopulationen inte överensstämmer. Målpopulation är den totala samlingen enheter som är intressanta att observera i en undersökning, medan rampopulation är de enheter vi har en förteckning över. Täckningsfel beror med andra ord på att ramen inte återger den faktiska populationen på ett korrekt sätt. Man skiljer på två typer av täckningsfel: undertäckning och övertäckning.

  • Undertäckning innebär att ramen saknar enheter som egentligen borde finnas med. Ett registret över svenska medborgare, till exempel, blir snabbt inaktuellt då nya personer föds och invandrande människor tilldelas medborgarskap. Ramen saknar alltså vissa personer som är svenska medborgare.
  • Övertäckning innebär att ramen innehåller enheter som egentligen inte borde finnas med. Om vi tilldelas ett registret över svenska studenter, till exempel, så är det troligt att registret snabbt blir inaktuellt eftersom vissa studenter hoppar av sina utbildningar. Ramen innehåller alltså personer som inte längre studerar.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Täckningsfel. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/tackningsfel/