Styrdiagram

Ett styrdiagram är ett grafiskt hjälpmedel som används för att upptäcka mätpunkter som ligger utanför den normala variationen. Styrdiagrammet består i regel av tre stycket vågräta linjer: en som markerar medelvärdet och två som markerar den övre respektive undre styrgränsen.

Ett styrdiagram.

Citera

Frisk, Emil. (2019). Styrdiagram. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/styrdiagram/