Styrdiagram

Ett styrdiagram är ett grafiskt hjälpmedel som används för att upptäcka mätpunkter som ligger utanför den normala variationen. Styrdiagrammet består i regel av tre stycket vågräta linjer: en som markerar medelvärdet och två som markerar den övre respektive undre styrgränsen.

Ett styrdiagram.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/styrdiagram/ den 2019-09-15.

    Senast uppdaterad 24 mars, 2019