Statistika

Beräknat värde som beskriver ett urval.

En statistika är ett beräknat värde som på något vis karaktäriserar ett urval. Exempel på statistikor är urvalets medelvärde, standardavvikelse och median. En statistika skiljer sig således från en parameter, som beskriver populationen. Parametrar är konstanta, medan statistikor kommer variera från ett urval till ett annat.

Ett viktigt tillämpningsområde inom statistiken är att uppskatta parametrar med hjälp av statistikor.

Citera

Frisk, Emil. (2019). Statistika. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/statistika/