Stam-blad-diagram

Stam-blad-diagram (engelska: stem and leaf plot) används för att grafiskt illustrera ett dataset med numerisk data, och skulle kunna beskrivas som en blandning mellan en frekvenstabell och ett histogram. Stam-blad-diagrammet består av två olika typer av komponenter: stammar och blad. Alla tal i datasetet representeras av en kombination av en stam och ett blad, där bladet representerar talets entalssiffra och stammen de resterande siffrorna.

Beakta följande dataset:

{76, 82, 83, 90, 92, 95, 97, 105, 109, 111}

Datasetet kan beskrivas i ett stam-blad-diagram enligt nedan:

Stam Blad
7
8
9
10
11
6
2 3
0 2 5 7
5 9
1

Även dataset med negativa tal går att beskriva med stam-blad-diagram. Beakta talserien:

{-12, -7, 0, 2, 2, 2, 5, 8, 9, 9, 10, 15, 17, 20, 23, 23, 26, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 36, 39, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46, 48, 50, 52, 56, 56, 56, 59, 63, 63, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 78, 86, 87, 89, 89, 95, 96, 98, 99, 100, 102}

Bilden nedan visar ett simpelt stam-blad-diagram av datasetet ovan. Diagrammet är skapat av ett enkelt Python-program vars källkod du kan hämta här.

Stam-blad-diagram

Citera

Frisk, Emil. (2018). Stam-blad-diagram. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/stam-blad-diagram/