SPSS Statistics

SPSS Statistics är en programvara för statistiska beräkningar. Programmet skapades redan i slutet på 1960-talet och drevs länge av företaget SPSS Inc. Sedan 2009 ägs dock statistikprogrammet av IBM, och heter därför officiellt IBM SPSS Statistics. SPSS består av många olika statistiska funktioner, bland annat möjligheten att beräkna beskrivande statistik, regressioner, t-test, ANOVA, faktoranalys, Spearmans rangkorrelation och mycket mer.

Citera

Frisk, Emil. (2018). SPSS Statistics. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/spss-statistics/