Spridningsmått

Spridningsmått är ett mått på hur mycket värdena i ett datamaterial varierar. Om spridningen är liten så är de flesta värden ganska nära varandra, och om spridningen är stor så skiljer sig värdena mycket från varandra. Vanliga spridningsmått är standardavvikelse, varians, percentilavstånd och variansbredd.

Spridningsmått presenteras ofta tillsammans med lägesmått för att beskriva en datasamling. Tänk dig att 10 personer skriver ett prov. Nedan följer två olika serier med tänkbara poäng för var och en av personerna:

  1. { 19, 19, 20, 21, 19, 20, 22, 19, 20, 21 }
  2. { 11, 28, 12, 30, 12, 15, 28, 27, 8, 29 }

Båda serierna med provresultat ovan har medelvärdet 20. Men det är ganska stor skillnad mellan de två serierna, eller hur? I serie 1 är antalet poäng väldigt samlat kring medelvärdet – inget värde avviker speciellt mycket från 20. I serie 2 däremot avviker värdena ganska mycket från medelvärdet 20. Vi kan konstatera att serie 2 har en större spridning, även om medelvärdet är detsamma.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Spridningsmått. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/spridningsmatt/