Spearmans rangkorrelation

Spearmans rangkorrelation, eller bara rangkorrelation, är inom statistiken ett icke-parametriskt mått för sambandet mellan två rangordnade observationsserier, namngivet efter den engelska psykologen Charles Spearman. Spearmans rangkorrelation uppskattar hur väl sambandet mellan två variabler kan beskrivas i form av en monoton funktion. En perfekt Spearmankorrelation på +1 eller -1 uppstår när den ena variabeln är en perfekt monoton funktion av den andra.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Spearmans rangkorrelation. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/spearmans-rangkorrelation/