Snitt

Snittet av två mängder är den mängd av element som finns i båda mängderna.

Snittet av mängderna A och B är inom mängdteorin mängden element som delas av A och B, och skrivs vanligen AB. Mängden AB utgörs alltså av de element som inte enbart finns i A och inte enbart finns i B, utan som finns i både A och B. Om A = {1, 2, 3, 4, 5} och B = {4, 5, 6, 7, 8} är AB = {4, 5}.

Snittet av A och B
Snittet av A och B.

Citera

Frisk, Emil. (2020). Snitt. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/snitt/