Sekundärdata

Redan existerande data.

Sekundärdata, eller sekundärmaterial, är data som redan existerar sedan tidigare undersökningar. Om du till exempel hämtar statistik från Statistiska centralbyrån så hämtar du sekundärdata. Data som inte existerar sedan tidigare kallas för primärdata.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/sekundardata/ den 2019-09-14.

    Senast uppdaterad 8 mars, 2019