Sekundärdata

Redan existerande data.

Sekundärdata, eller sekundärmaterial, är data som redan existerar sedan tidigare undersökningar. Om du till exempel hämtar statistik från Statistiska centralbyrån så hämtar du sekundärdata. Data som inte existerar sedan tidigare kallas för primärdata.

Citera

Frisk, Emil. (2019). Sekundärdata. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/sekundardata/