Sannolikhetsfördelning

En matematisk modell som beskriver sannolikheterna för utfallen i ett utfallsrum.

En sannolikhetsfördelning är en matematisk beskrivning av sannolikheterna för de möjliga utfall som finns i en given situation. Om resultatet av en slantsingling betecknas X, så är sannolikheten 50 % för utfallet X = krona, och 50 % för X = klave. Låt Y beteckna resultatet av en vanlig sexsidig tärning, så är sannolikheten 1/6 för var och ett av utfallen Y = 1,  Y = 2,  Y = 3,  Y = 4,  Y = 5 och Y = 6. I regel beskrivs en sannolikhetsfördelning med hjälp av en matematisk funktion, och illustreras ofta med en graf. De två exemplen ovan är  likformiga sannolikhetsfördelningar, eftersom varje utfall är lika troligt. Det finns emellertid en mängd andra sannolikhetsfördelningar, som du kan se i listan nedan.

Urval av sannolikhetsfördelningar

Citera

Frisk, Emil. (2019). Sannolikhetsfördelning. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/sannolikhetsfordelning/