Residual

Residual är differensen av det observerade och det predicerade värdet i en regressionsmodell. När en linje dras igenom ett antal observationspunkter kommer punkterna avvika från linjen olika mycket. Varje observation har alltså en residual – som utgör avståndet mellan regressionslinjen och punkten. Punkter som ligger ovanför regressionslinjen har positiva residualer, och punkter som ligger nedanför linjen har negativa residualer. En punkt som ligger på linjen har en residual som är lika med noll.

Summan och medelvärdet av residualerna är alltid noll, förutsatt att linjen är den linje som bäst sammanfattar datapunkterna.

En residual betecknas ofta som:

\hat{\epsilon} = Y - \hat{Y}

Citera

Frisk, Emil. (2018). Residual. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/residual/