Rampopulation

Se population.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/rampopulation/ den 2019-09-12.

    Senast uppdaterad 28 augusti, 2018