Ram

En ram är ett registret över enheter i en population. Enheterna i en ram utgör rampopulationen. Läs mer under population.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/ram/ den 2019-09-14.

    Senast uppdaterad 28 augusti, 2018