Ram

En ram är ett registret över enheter i en population. Enheterna i en ram utgör rampopulationen. Läs mer under population.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Ram. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/ram/