R

R är ett programspråk och en utvecklingsmiljö för statistiska beräkningar.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/r/ den 2019-09-13.

    Senast uppdaterad 28 augusti, 2018