R

R är ett programspråk och en utvecklingsmiljö för statistiska beräkningar.

Citera

Frisk, Emil. (2018). R. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/r/