R

R är ett programspråk och en utvecklingsmiljö för statistiska beräkningar.

Hänvisa hit

Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/r/ den 2018-12-14.