Primärdata

Data som samlas in i samband med en undersökning, och inte har existerat tidigare.

Primärdata, eller primärmaterial, är data som samlas in under en undersökning och som inte har funnits sammanställd innan undersökningens utförande. Data kan samlas in med hjälp av enkäter, intervjuer eller andra typer av datainsamlingsmetoder. Om du antecknar hur lång tid det tar för dig att cykla till skolan varje dag under två veckors tid, så är din sammanställning av tider ett exempel på primärdata. När du sätter dig ner för att analysera tiderna (kanske vill du beräkna medelvärdet?) så vet du att du själv har samlat in uppgifterna och att de inte har använts i andra analyser.

Sådana data som redan existerar, och som kan ha använts tidigare, kallas för sekundärdata.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Primärdata. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/primardata/