Pivottabell

En pivottabell (även pivåtabell, engelska: pivot table) är en tabell som används för att sammanställa och presentera numerisk data. Medan en traditionell tabell har en fast uppsättning med kolumner och rader, kan en pivottabell växla mellan hur data ska grupperas. Funktionen är inbyggd i många kalkylprogram och databashanterare. Det är vanligt att använda en pivottabell för att presentera stora mängder data, där till exempel frekvens, summa eller medelvärde presenteras i tabellen istället för varje enskild observation.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Pivottabell. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/pivottabell/