Parameter

En parameter är en storhet som representerar en egenskap i en population. Eftersom parametrar sällan är kända, används ofta stickprov för att uppskatta dem. Vanliga parametrar är standardavvikelse (betecknas med den gemena grekiska bokstaven sigma, σ) och medelvärde (betecknas med gemena my, μ).

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/parameter/ den 2019-04-23.