Parameter

Värdet på en egenskap i populationen.

En parameter är en storhet som representerar en egenskap i en population. Eftersom parametrar sällan är kända, och det ofta är opraktiskt att undersöka hela populationen, används ofta stickprov för att uppskatta dem. Motsvarande storhet i ett stickprov benämns statistika.

Exempel på parametrar är standardavvikelse (betecknas med den gemena grekiska bokstaven sigma, σ) och medelvärdet (betecknas med gemena my, μ).

Citera

Frisk, Emil. (2019). Parameter. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/parameter/