Övertäckning

Se täckningsfel.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Övertäckning. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/overtackning/