Normalfördelning

En vanlig och mycket central sannolikhetsfördelning inom statistiken, där de flesta värdena återfinns kring medelvärdet.

Normalfördelning är en viktig sannolikhetsfördelning inom många centrala delar av statistiken. Fördelningen kännetecknas av att de flesta observationer ligger kring medelvärdet och att antalet observationer minskar med ökat avstånd från medelvärdet. Kort och gott: många observationer är samlade kring medelvärdet, få observationer är belägna långt ifrån medelvärdet och knappt några observationer hittas väldigt långt ifrån medelvärdet.

Många mätbara fenomen i naturen och samhället tycks fördela sig enligt en normalfördelning. Om du till exempel går ut och mäter alla äppelträd du ser, så kommer mätvärdena troligen fördela sig enligt en normalfördelning. Detsamma gäller exempelvis vikten på nyfödda barn och vuxna personers skostorlek.

Normalfördelning

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2019. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/normalfordelning/ den 2019-03-18.