Målpopulation

Se population.

Hänvisa hit

Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/malpopulation/ den 2018-12-14.