Likformig sannolikhetsfördelning

En sannolikhetsfördelning där varje utfall är lika sannolikt.

Likformig sannolikhetsfördelning är en sannolikhetsfördelning där alla utfall är lika sannolika att inträffa. Ett exempel är ett kast med en vanlig sexsidig tärning, där varje möjligt utfall är lika sannolikt.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2019. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/likformig-sannolikhetsfordelning/ den 2019-09-14.

    Senast uppdaterad 13 januari, 2019