Kumulativ frekvens

Adderande frekvens - antalet eller andelen observationer med ett variabelvärde upp till och med ett specifikt värde.

Se frekvens.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/kumulativ-frekvens/ den 2019-09-13.

    Senast uppdaterad 31 augusti, 2018