Kumulativ frekvens

Adderande frekvens – antalet eller andelen observationer med ett variabelvärde upp till och med ett specifikt värde.

Se frekvens.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Kumulativ frekvens. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/kumulativ-frekvens/