Korstabell

Tabell innehållande gruppindelade frekvenser.

En korstabell (engelska: contingency table, crosstab eller cross tabulation), även kallat kontingenstabell, är en tabell som redovisar frekvenser i ett datamaterial som har delats in i två eller flera grupper. En korstabell kan användas för att snabbt få en överblick av eventuella samband mellan två kategoriska variabler.

Nedan presenteras en korstabell av två variabler: kön och huruvida personen röker eller ej.

Man Kvinna Totalt
Rökare 35 21 56
Inte rökare 20 24 44
Totalt 55 45 100

 

Citera

Frisk, Emil. (2018). Korstabell. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/korstabell/