Korstabell

Tabell innehållande gruppindelade frekvenser.

En korstabell (engelska: contingency table, crosstab eller cross tabulation), även kallat kontingenstabell, är en tabell som redovisar frekvenser i ett datamaterial som har delats in i två eller flera grupper. En korstabell kan användas för att snabbt få en överblick av eventuella samband mellan två kategoriska variabler.

Nedan presenteras en korstabell av två variabler: kön och huruvida personen röker eller ej.

ManKvinnaTotalt
Rökare352156
Inte rökare202444
Totalt5545100

 

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/korstabell/ den 2019-09-12.

    Senast uppdaterad 5 september, 2018