Jaccardkoefficient

Mått på hur lika två mängder är.

Jaccardkoefficient, Jaccardindex eller Jaccards likhetskoefficient, är ett mått på hur lika två mängder är. Koefficienten definieras som snittet av mängderna dividerat med unionen av mängderna. Jaccardkoefficienten för mängderna A och B beräknas enligt:

J(A, B) = \frac{A \cap B}{A \cup B} = \frac{A \cap B}{A + B - A \cap B}

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2019. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/jaccardkoefficient/ den 2019-03-18.