Heteroskedasticitet

Icke-konstant inbördes variation i en samling variabel.

Heteroskedasticitet sägs föreligga för en samling variabler när variansen inom respektive variabel inte är konstant. Motsatsen kallas för homoskedasticitet. Spridningsdiagrammet nedan visar ett exempel på heteroskedasticitet med slumpmässiga data. Notera att det finns en variation i y-variabeln, och att den variationen blir större med ökat värde på x. Variationen i y är således inte konstant, utan varierar med x.

Ett spridningsdiagram mellan variablerna x och y.
Variationen i y är större vid höga värden på x.

Citera

Frisk, Emil. (2021). Heteroskedasticitet. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/heteroskedasticitet/