Glidande medelvärde

Glidande medelvärde är en procedur med vilken man skapar dataserier där varje datapunkt sammanfattar en delmängd av den totala mängden data. Med så kallat enkelt glidande medelvärde skapas en sådan serie genom att beräkna medelvärdet av alla värden inom ett visst tidsfönster. Om vi varje dag under ett år mäter utomhustemperaturen och noterar resultatet, kommer vi i slutet av året ha 365 datapunkter. Vi kan nu implementera exempelvis 7 dagars glidande medelvärde genom att för varje datum beräkna medeltemperaturen de senaste 7 dagarna.

Glidande medelvärde används ofta inom tidsserieanalys för att jämna ut tidsserier med påtaglig fluktuation, som annars kan upplevas som ryckiga. I diagrammet nedan visas antal avlidna i covid-19 i Sverige mellan 11 mars och 6 juni 2020. Den blå linjen visar antal avlidna per dag, och den orangea linjen visar ett 7 dagars glidande medelvärde.

Rullande medelvärde för antal döda i covid-19
Antal avlidna i covid-19 i Sverige mellan 11 mars och 6 juni 2020, med 7 dagars glidande medelvärde. Data från Folkhälsomyndigheten.

 

Citera

Frisk, Emil. (2020). Glidande medelvärde. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/glidande-medelvarde/