Genomsnitt

Tvetydigt begrepp inom statistiken. I vardagligt tal åsyftas ofta det aritmetiska medelvärdet.

Genomsnitt kan ha flera olika betydelser inom statistiken. Ofta åsyftas det aritmetiska medelvärdet, framför allt i vardagligt tal.

Hänvisa hit

Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/genomsnitt/ den 2018-12-14.