Genomsnitt

Tvetydigt begrepp inom statistiken. I vardagligt tal åsyftas ofta det aritmetiska medelvärdet.

Genomsnitt kan ha flera olika betydelser inom statistiken. Ofta åsyftas det aritmetiska medelvärdet, framför allt i vardagligt tal.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Genomsnitt. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/genomsnitt/