Frekvenstabell

Tabell innehållandes frekvenser för varje möjligt utfall eller värde.

En frekvenstabell används för att sammanställa data på ett lättöverskådligt sätt. I tabellen framgår hur många gånger ett visst värde förekommer.

Tänk att vi samlar in data om hur ett antal elever har presterat i ett prov. Antal rätt skulle då kunna fördela sig som följer:

{ 12, 9, 14, 12, 8, 16, 18, 13, 15, 16, 12, 10, 17 }

En frekvenstabell över denna data ser ut som följer.

Anal rättFrekvens
81
91
101
110
123
131
141
151
162
171
181
    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/frekvenstabell/ den 2019-09-13.

    Senast uppdaterad 29 augusti, 2018