Frekvenstabell

Tabell innehållandes frekvenser för varje möjligt utfall eller värde.

En frekvenstabell används för att sammanställa data på ett lättöverskådligt sätt. I tabellen framgår hur många gånger ett visst värde förekommer.

Tänk att vi samlar in data om hur ett antal elever har presterat i ett prov. Antal rätt skulle då kunna fördela sig som följer:

{ 12, 9, 14, 12, 8, 16, 18, 13, 15, 16, 12, 10, 17 }

En frekvenstabell över denna data ser ut som följer.

Anal rätt Frekvens
8 1
9 1
10 1
11 0
12 3
13 1
14 1
15 1
16 2
17 1
18 1

Citera

Frisk, Emil. (2018). Frekvenstabell. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/frekvenstabell/