Extremvärde

Ett extremvärde (engelska: outlier) är ett värde som ligger långt ifrån övriga värden. Extremvärden kan förekomma i ett stickprov till följd av slumpfaktorer, men kan också vara ett tecken på felinmatning. Det är svårt att säga exakt vad som är att betrakta som ett extremvärde, då det inte finns någon matematisk definition. En vanlig metod är att illustrera data grafiskt med exempelvis lådagram eller histogram, då blir det tydligt vilka värden som ligger långt ifrån de andra.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Extremvärde. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/extremvarde/