Dummyvariabel

En dummyvariabel är en variabel som indikerar från- eller närvaro av en viss egenskap. En dummyvariabel kan bara anta värdena 0 och 1, där 0 indikerar frånvaro av egenskapen och 1 indikerar närvaro av densamma. Värdena 0/1 kan ses som nej/ja eller av/på. I tabellen nedan visas några exempel på dummyvariabler.

Undersökta enheterVariabelMöjliga värden
PersonerRökare0 = icke-rökare, 1 = rökare
LänderMedlem i EU0 = ej medlem i EU, 1 = medlem i EU
TV-programSänds på helgen0 = sänds inte på helgen, 1 = sänds på helgen

Citera

Frisk, Emil. (2021). Dummyvariabel. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/dummyvariabel/