Dummyvariabel

En dummyvariabel är en variabel som indikerar från- eller närvaro av en viss egenskap. En dummyvariabel kan bara anta värdena 0 och 1, där 0 indikerar frånvaro av egenskapen och 1 indikerar närvaro av densamma. Värdena 0/1 kan ses som nej/ja eller av/på. I tabellen nedan visas några exempel på dummyvariabler.

Undersökta enheterVariabelMöjliga värden
PersonerRökare0 = Icke-rökare, 1 = rökare
LänderEU-medlem0 = Ej medlem i EU, 1 = medlem i EU
TV-programSänds på helgen0 = Sänds inte på helgen, 1 = sänds på helgen
    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/dummyvariabel/ den 2019-09-14.

    Senast uppdaterad 28 augusti, 2018