Determinationskoefficient

Mått på hur stor andel av variationen i en variabel som kan förklaras med en regressionsmodell.

Determinationskoefficienten, ofta betecknat R2 eller r2, är ett mått på hur stor andel av variationen i en beroende variabel som kan förklaras, eller prediceras, med hjälp av en regressionsmodell.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2019. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/determinationskoefficient/ den 2019-09-12.

    Senast uppdaterad 6 september, 2019