Determinationskoefficient

Mått på hur stor andel av variationen i en variabel som kan förklaras med en regressionsmodell.

Determinationskoefficienten, ofta betecknat R2 eller r2, är ett mått på hur stor andel av variationen i en beroende variabel som kan förklaras, eller prediceras, med hjälp av en regressionsmodell.

Citera

Frisk, Emil. (2019). Determinationskoefficient. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/determinationskoefficient/