Cirkeldiagram

Diagram som illustrerar andelar med hjälp av cirkelsektorer, eller ”tårtbitar”

Cirkeldiagram (engelska: pie chart) är en cirkulär diagramtyp som med hjälp av cirkelsektorer illustrerar andelar av den totala mängden.

Cirkeldiagram
Ett cirkeldiagram gjort i Excel.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Cirkeldiagram. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/cirkeldiagram/