Cirkeldiagram

Diagram som illustrerar andelar med hjälp av cirkelsektorer, eller "tårtbitar"

Cirkeldiagram (engelska: pie chart) är en cirkulär diagramtyp som med hjälp av cirkelsektorer illustrerar andelar av den totala mängden.

Cirkeldiagram
Ett cirkeldiagram gjort i Excel.
    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/cirkeldiagram/ den 2019-09-14.

    Senast uppdaterad 3 september, 2018