Bayes sats

Sats för att beräkna sannolikheten för ett utfall, givet ett annat utfall.

Bayes sats, eller Bayes teorem, är en sats för att beräkna betingad sannolikhet.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Bayes sats. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/bayes-sats/