Bayes sats

Sats för att beräkna sannolikheten för ett utfall, givet ett annat utfall.

Bayes sats, eller Bayes teorem, är en sats för att beräkna betingad sannolikhet.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/bayes-sats/ den 2019-09-13.

    Senast uppdaterad 11 december, 2018