Aritmetiskt medelvärde

Se medelvärde.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/aritmetiskt-medelvarde/ den 2019-09-13.

    Senast uppdaterad 11 december, 2018