Aritmetiskt medelvärde

Se medelvärde.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Aritmetiskt medelvärde. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/aritmetiskt-medelvarde/