Absolut frekvens

Antalet förekomster av ett visst värde i ett datamaterial.

Se frekvens.

    Hänvisa hit

    Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/absolut-frekvens/ den 2019-09-14.

    Senast uppdaterad 31 augusti, 2018