Absolut frekvens

Antalet förekomster av ett visst värde i ett datamaterial.

Se frekvens.

Hänvisa hit

Frisk, Emil. 2018. Statistisk ordbok. Hämtat från https://www.statistiskordbok.se/ord/absolut-frekvens/ den 2018-12-14.