Lista över grekiska bokstäver

26 augusti 2018 Emil

Alfa till omega

Inom statistiken är det vanligt att olika storheter och testvärden betecknas med grekiska bokstäver. Det kan därför vara av nytta att känna till namnet på de grekiska bokstäverna, för att enklare kunna diskutera statistiska samband och formler muntligt. Nedan följer därför en lista över de grekiska bokstäverna och vad de heter. Observera att bokstäverna förekommer som både gemener och versaler.

Bokstav (Versal, gemen)Namn
Α αAlfa
Β βBeta
Γ γGamma
Δ δDelta
Ε εEpsilon
Ζ ζZeta
Η ηEta
Θ θTheta
Ι ιJota
Κ κKappa
Λ λLambda
Μ μMy
Ν νNy
Ξ ξXi
Ο οOmikron
Π πPi
Ρ ρRho
Σ σSigma
Τ τTau
Υ υYpsilon
Φ φFi
Χ χChi
Ψ ψPsi
Ω ωOmega

    26 augusti 2018 Emil