Kategorier
Verktyg

Lista över grekiska bokstäver

Inom statistiken är det vanligt att olika storheter och testvärden betecknas med grekiska bokstäver. Det kan därför vara av nytta att känna till namnet på de grekiska bokstäverna, för att enklare kunna diskutera statistiska samband och formler muntligt. Nedan följer därför en lista över de grekiska bokstäverna och vad de heter. Observera att bokstäverna förekommer som både gemener och versaler.

Bokstav (Versal, gemen)NamnBetydelse inom statistiken
Α αAlfaCronbachs alfa (α), Signifikansnivå (α)
Β βBeta
Γ γGamma
Δ δDelta
Ε εEpsilon
Ζ ζZeta
Η ηEta
Θ θTheta
Ι ιJota
Κ κKappa
Λ λLambda
Μ μMy
Ν νNy
Ξ ξXi
Ο οOmikron
Π πPi
Ρ ρRho
Σ σSigma
Τ τTau
Υ υYpsilon
Φ φFi
Χ χChi
Ψ ψPsi
Ω ωOmega

Citera

Frisk, Emil. (2021). Lista över grekiska bokstäver. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/lista-over-grekiska-bokstaver/