Källkod till stam-blad-diagram

Koden nedan hämtar tal från en textfil (numbers.txt), med varje nytt tal på en egen rad. Programmet skriver sedan ut ett simpelt stam-blad-diagram.


with open( 'numbers.txt' ) as file:
	numbers = file.readlines()
	
numbers = [num.strip() for num in numbers]
numbers.sort(key=int)

tree = {}
	
for number in numbers:

	stem = str( number )[0:-1] 
	leaf = str( number )[-1]
	
	if stem == '':
		stem = '0'
	
	if stem == '-':
		stem = '-0'
		
	if stem in tree:
		tree[stem] += ' ' + leaf
	else:
		tree[stem] = leaf
			
for stem, leafs in tree.items():
	print ( stem + '\t|' + leafs)