Kategorier
Statistik

Skapa en APA-formaterad tabell i Word

American Psychological Association (APA) har tagit fram riktlinjer för hur vetenskapliga publikationer ska utformas. Bland annat finns ett standardiserat utseende för tabeller.

Du kan enkelt skapa en sådan tabell i Word!