Kategorier
Statistik

Skapa en APA-formaterad tabell i Word

American Psychological Association (APA) har tagit fram riktlinjer för hur vetenskapliga publikationer ska utformas. Bland annat finns ett standardiserat utseende för tabeller.

Du kan enkelt skapa en sådan tabell i Word!

Kategorier
Verktyg

Lista över grekiska bokstäver

Inom statistiken är det vanligt att olika storheter och testvärden betecknas med grekiska bokstäver. Det kan därför vara av nytta att känna till namnet på de grekiska bokstäverna, för att enklare kunna diskutera statistiska samband och formler muntligt. Nedan följer därför en lista över de grekiska bokstäverna och vad de heter. Observera att bokstäverna förekommer […]

Kategorier
Nyheter

Nytt utseende

Idag har Statistiskordbok.se fått ett nytt utseende! Egentligen är det kanske inte utseendet som lockar hit besökare – det är ju innehållet som är det väsentliga. Men förhoppningsvis ska artiklarna bli mer lättlästa med det nya upplägget.