Variansbredd

Variansbredd är ett spridningsmått definierat som skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet i en dataserie. Med värdena { 2, 5, 6, 7, 7, 9, 2, 10 } blir så...

Spridningsmått

Spridningsmått är ett mått på hur mycket värdena i ett datamaterial varierar. Om spridningen är liten så är de flesta värden ganska nära varandra, och om spridn...