Korrelation

Korrelation är inom statistiken en term som används för att beskriva sambandet mellan två variabler. Vid en korrelationsanalys undersöker vi alltså om två varia...