Medelvärde

Ett medelvärde används för att beskriva ett genomsnittligt värde i en dataserie. Medelvärdet, eller mer korrekt det aritmetiska medelvärdet, beräknas genom att ...

Lägesmått

Ett lägesmått är en uppskattning av ett typiskt värde i ett datamaterial. Det finns flera olika lägesmått, varav de vanligaste är medelvärde, median och typvärd...

Median

Median är ett lägesmått som erhålls genom att rangordna en serie data i storleksordning och sedan ta det värde som är i mitten. Om datamaterialet innehåller ett...

Typvärde

Typvärde (engelska: mode) är det värde som förekommer flest gånger i ett datamaterial. Typvärde är ett lägesmått, som används för att beskriva ett typiskt värde...