Inferentiell statistik

Inferentiell statistik är en gren inom statistiken som går ut på att dra slutsatser (statistisk inferens) om en population med hjälp av ett urval. Genom att und...