Täckningsfel

Täckningsfel är fel i statistiska undersökningar som beror på att ram- och målpopulationen inte överensstämmer. Målpopulation är den totala samlingen enheter so...