Stam-blad-diagram

Stam-blad-diagram (engelska: stem and leaf plot) används för att grafiskt illustrera ett dataset med numerisk data, och skulle kunna beskrivas som en blandning ...

Stapeldiagram

Stapeldiagram är en typ av diagram som med hjälp av olika långa staplar sammanställer en samling data. De värden som presenteras i ett stapeldiagram kan vara ti...

Styrdiagram

Ett styrdiagram är ett grafiskt hjälpmedel som används för att upptäcka mätpunkter som ligger utanför den normala variationen. Styrdiagrammet består i regel av ...

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram (engelska: pie chart) är en cirkulär diagramtyp som med hjälp av cirkelsektorer illustrerar andelar av den totala mängden.